Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

lithiumowaa
lithiumowaa
Właśnie temu służy muzyka. Bo niektórych uczuć nie sposób ująć w słowa. 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
lithiumowaa
Pod koniec liceum postanowiłem, że będę mówił tylko połowę tego, co myślę. Nie pamiętam już jaka była przyczyna, ale wprowadzałem to w życie przez kilka lat. Aż pewnego dnia odkryłem, że stałem się człowiekiem, który potrafi powiedzieć tylko połowę tego, co czuje.
— Haruki Murakami "Słuchaj pieśni wiatru"
lithiumowaa
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
lithiumowaa
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec vianezavisan nezavisan
lithiumowaa

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver vianezavisan nezavisan

July 13 2017

lithiumowaa
8865 0df4 500
Reposted frompesy pesy viabrzask brzask
lithiumowaa
8048 8226 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viabrzask brzask
3711 ec65 500
Reposted fromamatore amatore viabrzask brzask
lithiumowaa
lithiumowaa
7974 f579
lithiumowaa
7571 136e
Reposted fromretro-girl retro-girl viabrzask brzask
lithiumowaa
Reposted frombluuu bluuu viabrzask brzask
lithiumowaa
1474 f348
Reposted fromEkran Ekran viabrzask brzask
lithiumowaa
8010 578e
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viabrzask brzask
lithiumowaa
Reposted frombluuu bluuu viabrzask brzask
lithiumowaa
7756 5989 500
Reposted fromkyte kyte vialucidumintervallum lucidumintervallum
lithiumowaa
4963 f284
Reposted fromtfu tfu vialucidumintervallum lucidumintervallum
lithiumowaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl