Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

lithiumowaa
8978 f3cc
Reposted fromSombra Sombra vialikearollingstone likearollingstone
lithiumowaa
lithiumowaa
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle

April 16 2018

lithiumowaa
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viaaynis aynis
lithiumowaa
9055 fc39
Reposted fromEtnigos Etnigos viawhiskywithsprite whiskywithsprite
lithiumowaa
7112 bca6 500
Reposted fromseaweed seaweed vianezavisan nezavisan
4668 5884

April 15 2018

lithiumowaa
najgorzej jest, gdy człowiek wraca po całym dniu wieczorem do domu i dociera do niego, że nie dostał codziennego smsa na dzień dobry i wie, że smsa na dobranoc też nie będzie. w zasadzie to nie będzie już żadnych smsów ani jakiegokolwiek innego kontaktu.
— znikajac.soup.io
Reposted fromznikajac znikajac vianezavisan nezavisan
lithiumowaa
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus vianezavisan nezavisan
lithiumowaa
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaaynis aynis
lithiumowaa
lithiumowaa
6824 42c5
lithiumowaa
5711 f282
lithiumowaa
lithiumowaa
3687 2b3f 500
lithiumowaa
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viaaynis aynis
lithiumowaa
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viaaynis aynis
lithiumowaa
Jeśli mężczyzna nie dorasta kobiecie do pięt, to nie powinien myśleć o całowaniu jej ud. 
— Piotr Adamczyk - "Powiem Ci coś"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaaynis aynis
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viaaynis aynis

April 14 2018

lithiumowaa
2278 89c4
Reposted frompulperybka pulperybka viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl