Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2018

lithiumowaa
6493 9855 500
lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
2645 ba26
Reposted fromarwen arwen vialikearollingstone likearollingstone
lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens.
— William Wharton - "Ptasiek"
lithiumowaa
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
lithiumowaa
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
lithiumowaa
Masz tylko jedno życie. Znajdź czas by być szczęśliwy.
lithiumowaa
7642 dfc2 500
Reposted from2017 2017 viafilmowy filmowy
lithiumowaa
1477 fdec 500
Reposted from2017 2017 viamoviesss moviesss
lithiumowaa
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl